Pakalpojumus sniedzam visā Latvijas teritorijā

Galvenie punkti mūsu pakalpojumos

Objekta ugunsdrošības stāvokļa novērtējums

 • objekta rīcībā esošās tehniskās projekta dokumentācijas izvērtēšana, 
 • ugunsaizsardzības sistēmu darbības pārbaude to atbilstība normatīvajiem aktiem, ugunsdzēsības aprīkojuma atbilstības novērtējums, 
 • objekta teritorijas novērtējumus, 
 • objekta telpu novērtējums 
 • objekta ugunsdrošības dokumentācijas novērtējums.

Objektu apsekošana

Piedāvājam iespēju veikt objekta apsekošanu:

 • novērtēt nepieciešamo ugunsdzēsības inventāru
 • novērtēt ugunsaizsardzības sistēmas
 • sagatavot rekomendācijas
 • iesniegt aprēķinu par nepieciešamajiem resursiem uzlabojumu veikšanai

Sniedzam šādus pakalpojumus:

 • Objektu ugunsdrošības audits un rekomendāciju sagatavošana.
 • Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sagatavoto pārbaudes aktu izskatīšana un rekomendāciju sagatavošana.
 • Nepieciešamā ugunsdzēsības inventāra daudzuma aprēķināšana un to atrašanās vietu noteikšana.
 • Ugunsaizsardzības sistēmu projektu caurskatīšana un rekomendāciju sagatavošana.
 • Konsultācijas par ugunsdrošības normatīvajiem aktiem un standartiem.